1/28/2022 8:31:00 AM
Khóa học trực tuyến miễn phí của Trường Đại học Hradec Králové, Cộng hòa Séc

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Hradec Králové (Cộng hòa Séc), Trường Đại học Hradec Králové thông báo tuyển chọn sinh viên cho khóa học trực tuyến miễn phí trong học kì Hè (từ tháng 02 đến tháng 5 năm 2022) như sau:
 
1. Số lượng và yêu cầu
- Số lượng: 05 suất
- Yêu cầu đối với ứng viên:
+ Sinh viên hệ chính quy
+ Cam kết hoàn thành nghiêm túc khóa học;
+ Tiếng Anh giao tiếp tốt (Nghe, Nói, Đọc, Viết).
 
2. Nội dung và hình thức tổ chức khóa học
2.1. Nội dung
Sinh viên có thể lựa chọn ít nhất 3 học phần trong số các học phần sau đây:
1) Psychopathology for Teachers (Tâm lý học cho giáo viên)
2) Teaching Theory (Lý thuyết giảng dạy)
3) School Management and Educational Evaluation (Quản trị trường học và đánh giá giáo dục)
4) History of European Music (Lịch sử âm nhạc châu Âu)
5) NGO Management and Public Governance (Quản lý phi chính phủ và quản trị công)
6) Modern History (Lịch sử hiện đại)
2.2. Hình thức giảng dạy
- Sinh viên sẽ tham gia khóa học qua nền tảng Microsoft Teams.
- Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
 
3. Hình thức đăng ký ứng tuyển và phỏng vấn
3.1. Đăng ký ứng tuyển
- Sinh viên có nguyện vọng tham gia ứng tuyển cho các học phần vui lòng điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu theo link: https://forms.gle/MziWzSzmRUf9n9Lj9 
- Thời hạn đăng ký: trước 23g59’ ngày 30/01/2022.
3.2. Hình thức phỏng vấn:
- Sinh viên tham gia ứng tuyển sẽ dự buổi phỏng vấn vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 31/01/2022 qua Google meet tại link https://meet.google.com/icm-giat-xxr 
- Kết quả ứng tuyển sẽ được thông báo trên trang facebook của phòng Hợp tác quốc tế tại địa chỉ https://www.facebook.com/htqt.dthu vào ngày 01/02/2022.