7/25/2019 9:13:00 AM
Thông báo tuyển tình nguyện viên

1. Đối tượng tuyển:   
 
Sinh viên đang theo học chính quy tại trường.
Yêu thích các công việc hoạt động vì cộng đồng.
Có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh.         
 

 2. Số lượng và Thời gian tham gia:

- Hỗ trợ sinh viên quốc tế của dự án Sea Teacher: 06 SV              Thời gian làm việc:  (2019 03/09/2019 – 28/09/2019)
- Hỗ trợ sinh quốc tế của chương trình trao đổi sinh viên: 02 SV   Thời gian làm việc: (15/09/2019 – 15/01/2020)
- Giảng dạy Tiếng Việt cho sinh viên quốc tế: 04 SV                       Thời gian làm việc:  (03/09/2019 – 28/09/2019)
( Mỗi tuần dạy 2 buổi (2 tiết/ buổi))

3. Đăng ký: 
 
Đăng ký theo mẫu tại: https://tinyurl.com/y559nv2e
Hoặc qua email: htqtdthu@gmail.com
Hoặc qua số điện thoại: (0277) 3 882741
Hoặc đăng ký trực tiếp tại phòng 104 H1 ( gặp Thầy Lê Văn Tiền)
 
Thời gian xét tuyển từ: 1/8/2019 đến 21/8/2019
 
4. Tập huấn:  1 buổi sáng ngày 27/8/2019
 
5. Lợi ích tham gia chương trình:
 
Nâng cao kỹ năng giao tiếp cộng đồng.
Học hỏi, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa.
Trau dồi và phát triển vốn ngoại ngữ.
Được tính vào giờ công tác xã hội.
 
Đây là hoạt động bổ ích và là cơ hội cho các bạn kết nối với bạn bè quốc tế nên chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và mong đợi sự hợp tác của các bạn.

                                                                                                                              PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ