12/2/2019 3:27:00 PM
Thông báo chương trình học bổng UGRAD dành cho sinh viên

Chương trình học bổng Global UGRAD (Global Undergraduate Exchange Program) được tài trợ bởi Vụ Giáo dục và Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong năm học 2020-2021, chương trình sẽ cấp học bổng cho khoảng 250 sinh viên các nước học một học kỳ không lấy bằng tại một trường đại học ở Hoa Kỳ. Chương trình bao gồm khóa đào tạo tiếng Anh, một chương trình đại học chính quy, các hoạt động cộng đồng, các hội thảo phát triển nghề nghiệp và giao lưu văn hóa. 
  1. Điều kiện tham gia
  • Là sinh viên từ năm 1-4.
  • Điểm trung bình học kỳ (GPA) từ 7.5 trở lên.
  • Khả năng nói và viết tiếng Anh tốt.
  • Có tố chất lãnh đạo thông qua các hoạt động như: thành tích học tập, hoạt động cộng đồng và các hoạt động ngoại khóa khác.
  • Chưa có nhiều trải nghiệm tại Hoa Kỳ.
  • Cam kết trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình.
Cách thức đăng ký:
  • Bước 1: Truy cập vào Website dưới đây để tạo tài khoản và tiến hành điền thông tin:
                              https://webportalapp.com/sp/login/ugrad_student_application
  • Bước 2: Chuẩn bị các giấy tờ sau:
+ Bảng điểm học tập tại đại học tính tới thời điểm đăng ký.
+ Hai thư giới thiệu.
+ Bảng đối chiếu điểm quy đổi giữa cách tính điểm tại Việt Nam và tại Hoa Kỳ.

Hạn chót đăng ký tham gia: 5:00 A.M. Thứ 4, Ngày 1 tháng 1 năm 2020. Kết quả sẽ được thông báo vào tháng 5/6 năm 2020.
 
Để biết thêm thông tin cụ thể, có thể liên lạc với chương trình thông qua địa chỉ sau:
 
The Global Undergraduate Exchange Program
Public Affairs Section United States Consulate General
4 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City.
Tel: (84) (28) 3520 4657
 Email: lemuontk@state.gov


Phòng Hợp tác quốc tế kính nhờ các Khoa thông báo rộng rãi cho sinh viên biết và đăng ký tham gia chương trình. Hiện tại, trường Đại học Đồng Tháp đã có 1 bạn đăng ký thành công chương trình này trong năm học 2019 - 2020 và hiện nay đang học tập tại Hoa Kỳ.


Trân trọng./.