10/28/2019 8:09:00 PM
Chương trình học bổng ngắn hạn dành cho sinh viên tại Indonesia

Phòng Hợp tác quốc tế xin thông báo về chương trình học bổng ngắn hạn dành cho sinh viên của Trường Đại học Islam Indonesia như sau:
 
1. Nội dung khóa học ngắn hạn.
Sinh viên được học về ngôn ngữ, văn hóa, làng nghề truyền thống và định hướng kinh doanh bền vững. 
 
2. Thời gian học:
Từ ngày 2 - 6 tháng 12 năm 2019.
 
3. Số lượng học bổng: 25
 
4. Học bổng bao gồm: 
Chi phí tham gia khóa học, chỗ ở, ăn uống, chi phí đi lại từ sân bay về trường và chi phí đi lại trong suốt quá trình tham gia khóa học.
 
5. Thời gian đăng ký:
Từ ngày 17/10/2019 - 10/11/2019
Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 13/11/2019
 
6. Cách thức đăng ký tham gia khóa học:
- Bước 1: Soạn 3 câu hỏi về Indonesia mà sinh viên muốn biết và gửi mail về địa chỉ: aida.minati@uii.ac.id (Ms Aida).
- Bước 2: Gửi 1 video clip dài 2 phút nói về văn hóa, lối sống, ẩm thực, phương tiện vận chuyển và cơ sở hạ tầng ở Indonesia và gửi mail về địa chỉ nêu trên. 
 
Chi tiết cụ thể xin xem thêm tại địa chỉ này: http://p2a.asia/Event/Details/103
 
       Kính mong các Khoa thông báo cho sinh viên biết thông tin về chương trình học bổng này.
 
Trân trọng./.