4/22/2019 10:08:00 AM
Thông báo về dự án SEA TEACHER dành cho sinh viên

Phòng Hợp tác quốc tế thông báo dự án SEA TEACHER năm 2019 dành cho sinh viên như sau:
 
Dự án SEA TEACHER là dự án nhằm tạo cơ hội cho sinh viên thực hành giảng dạy tại các trường học trong khu vực Đông Nam Á, trực thuộc SEAMEO.
 
1. Mục tiêu của dự án:
    - Phát triển kỹ năng sư phạm và giảng dạy cho sinh viên.
    - Rèn luyện kỹ năng tiếng Anh.
    - Có cái nhìn toàn cảnh về giáo dục thế giới.
    - Làm quen với các tình huống học tập và giảng dạy đa dạng, linh hoạt hơn.
2. Đối tượng tham gia:
    Sinh viên năm 03, 04 các ngành: Tiếng Anh, Sư phạm Toán, Tiểu học mầm non, Sư phạm Lý, Hóa, Sinh, Kinh tế, Khoa học xã hội.
3. Thời gian: 01 tháng
4. Số lượng tham gia: không giới hạn
 
Đăng ký tham gia qua email: ntpthao@dthu.edu.vn (Cung cấp Họ và tên; ngày tháng năm sinh; ngành học; lớp).
Thời gian đăng ký: đến hết ngày 10/05/2019
 
 Phòng Hợp tác quốc tế đề nghị các bạn sinh viên chủ động đăng ký tham gia dự án.    
 
Trân trọng./.