7/6/2020 2:45:00 PM
Về việc tham gia chương trình SEA-Teacher TVET với chủ đề “Đổi mới giảng dạy trong đại dịch COVID-19”

Do chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên của SEA-Teacher bị hoãn lại, nay Ban điều phối chương trình SEA-Teacher (SEAMEO) thông báo về việc tham gia chương trình mới với chủ đề “Đổi mới giảng dạy trong đại dịch COVID-19”, cụ thể như sau:
 1. Chủ đề: Giáo dục, công nghệ, kinh tế, du lịch, khách sạn và nông nghiệp hiện đại (chi tiết các chủ đề xin vui lòng xem file đính kèm)
 2. Đối tượng tham gia: cán bộ và giảng viên trong Trường.
 3. Cách thức tham gia:
 • Người tham gia quay 1 video clip dài 5-7 phút liên quan đến chủ đề của chương trình.
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh.
 • Video clip quay với định dạng MP4 format (H264), với độ phân giải là 720p (không quá 1080p), dung lượng video clip không vượt quá 100 MB, nên sử dụng 16:9 ratio trong quá trình sản xuất video.
 • Nội dung: liên quan đến chủ đề của chương trình và phải lồng ghép hướng dẫn các kỹ năng giảng dạy thực tế trong video clip.
 • Mỗi người tham gia nộp 01 video clip.
 • Phần giới thiệu cần nêu các nội dung sau:
  • Logo của Trường Đại học Đồng Tháp
  • Logo của SEAMEO
  • Tên người tham gia, chức vụ, tên trường, quốc gia, địa chỉ email, và các công cụ mạng xã hội khác.
  • Tựa đề của video clip
  • Hình ảnh của người tham gia
 -  Cuối video clip cần nêu lời cảm ơn các đơn vị và cá nhân hỗ trợ.
 1. Thời gian và cách gửi video clip
 • Hạn cuối: Thứ sáu, ngày 31/07/2020.
 • Gửi “Submission Form” về địa chỉ email: tvet@seameo.org (vui lòng xem file đính kèm).
 • Video clip có thể gửi qua dropbox, google drive hoặc các công cụ khác.