2/28/2023 2:53:00 PM
Th.s. Lê Chánh Trực

 

  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị:  Thạc sĩ
  Ngày sinh:  25-11-1967
  Quê quán:  Đồng Tháp 
  E-mail: lctruc@dthu.edu.vn
   
   
Phân công nhiệm vụ:
 
- Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng mở rộng quan hệ hợp tác, duy trì hợp tác với các đối tác châu Âu (Đại học Hradec Kralove, Đại học Sustainable Development Eberswalde, các trường tham gia dự án Erasmus+,...

- Phụ trách các chương trình hợp tác liên quan đến các tổ chức phi chính phủ, Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, bao gồm: đề xuất kế hoạch hợp tác, thủ tục xuất/nhập cảnh; công tác lễ tân đoàn vào/đoàn ra; thực hiện thủ tục tiếp nhận chuyên gia đến tổ chức hội thảo, báo cáo chuyên đề, học bổng cho sinh viên và giảng viên...

- Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng về công tác lễ tân đối ngoại do đơn vị chủ trì tiếp đoàn vào làm việc với Lãnh đạo truờng.

- Phụ trách Tổ Biên dịch trang thông tin điện tử tiếng Anh của Trường và của đơn vị.

- Tham gia các hoạt động chung của đơn vị, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo sự phân công của Lãnh đạo đơn vị.

 
 

XEM THÊM