10/23/2012 3:04:00 PM
Ths. Đặng Kim Hồng

lexapro side effects heart

lexapro side effects seizures awesometism.com lexapro side effects mayo clinic

deltasone

deltasone open

pregnancy date calculator

pregnancy calculator

 

  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị:  Thạc sĩ 
  Ngày sinh:  07- 02- 1985
  Quê quán:  Đồng Tháp 
  E-mail:  dkhong@dthu.edu.vn
   
   
Phân công nhiệm vụ:
  • Phụ trách các chương trình hợp tác liên quan đến Đài Loan và Trung Quốc, cụ thể: đề xuất kế hoạch hợp tác, thực hiện thủ tục tiếp nhận sinh viên, giáo viên/tình nguyện viên nước ngoài đến trường học tập và làm việc, thực hiện các thủ tục liên quan đến trao đổi sinh viên, thực tập sinh quốc tế, liên kết đào tạo….
  • Thực hiện công tác hợp tác Nhà trường và Doanh nghiệp (Đài Loan và Trung Quốc) tại Việt Nam.
  • Trực tiếp xử lý thư liên hệ công tác (bằng tiếng Trung) qua email của đơn vị (htqt@dthu.edu.vn).
  • Cung cấp thông tin phục vụ công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Trường đến các các đối tác Đài Loan, Trung Quốc.
  • Tạo nguồn cho các chương trình trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên, du học tại Đài Loan, Trung Quốc.
  • Phụ trách công tác quản lý tài sản của đơn vị.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.


  •  
 

XEM THÊM