2/26/2019 3:31:00 PM
Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo

 

  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị:  Thạc sĩ 
  Ngày sinh:  30-09-1985
  Quê quán:  Tây Ninh
  E-mail:  ntpthao@dthu.edu.vn
   
   
Phân công nhiệm vụ:
  • Phụ trách các chương trình dự án, hợp tác liên quan đến các tổ chức phi chính phủ, các Đại sứ quán, Lãnh sự quán: đề xuất kế hoạch hợp tác, thủ tục xuất/nhập cảnh; công tác lễ tân đoàn vào/đoàn ra; thực hiện thủ tục tiếp nhận chuyên gia đến tổ chức hội thảo, báo cáo chuyên đề, học bổng cho sinh viên và giảng viên…
  • Phụ trách các chương trình hợp tác liên quan đến các nước Châu Âu: trao đổi sinh viên Cộng hòa Séc.
  • Cung cấp thông tin phục vụ công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Trường đến các các đối tác châu Âu, châu Mỹ,…
  • Thực hiện công tác quản lý viên chức đi học tập và bồi dưỡng tại nước ngoài.
  • Phụ trách công tác dịch thuật các văn bản của đơn vị và của Trường: báo cáo thường niên, bản tin website đơn vị,…
  • Tham gia các hoạt động chung của đơn vị, thực hiện các công tác sự vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.


 

XEM THÊM