6/16/2020 8:44:00 AM
Ths. Mai Thị Thảo

 

  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị:  Thạc sĩ
  Ngày sinh:  25-11-1995
  Quê quán:  Đồng Tháp 
  E-mail:  mtthao@dthu.edu.vn
   
   
Phân công nhiệm vụ:
  • Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị.
  • Thực hiện công tác dịch thuật cho Lãnh đạo Trường tại các buổi làm việc, hội nghị, hội thảo quốc tế.
  • Phụ trách kết nối chương trình học bổng nước ngoài dành cho sinh viên (Hoa Kỳ, Đức, Anh, Úc,…).
  • Tạo nguồn cho các chương trình trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên, du học các nước Hoa Kỳ, Đức, Anh, Úc,…
  • Phụ trách phát triển không gian Ngoại ngữ
  • Phụ trách thực hiện các công tác sự vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
 

XEM THÊM