9/6/2019 10:49:00 AM
Ths. Lê Văn Tiền

 

  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị:  Thạc sĩ 
  Ngày sinh:  02- 04- 1988
  Quê quán:  Đồng Tháp 
  E-mail:  lvtien@dthu.edu.vn
   
   
Phân công nhiệm vụ:
  •  Phụ trách các chương trình hợp tác với các nước Đông Nam Á (Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào, Campuchia…). Cụ thể: đề xuất kế hoạch hợp tác, thực hiện thủ tục tiếp nhận sinh viên giáo viên/tình nguyện viên nước ngoài đến trường học tập và làm việc, thực hiện các thủ tục liên quan đến trao đổi sinh viên, thực tập sinh quốc tế, liên kết đào tạo…
  • Phụ trách chương trình SEA-Teacher: tiếp nhận sinh viên và đưa sinh viên đi thực tập.
  • Tạo nguồn cho các chương trình trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên ngành sư phạm tại Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào, Campuchia….
  • Cung cấp thông tin phục vụ công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Trường đến các các đối tác Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào, Campuchia…
  • Thực hiện công tác dịch thuật (tiếng Anh) cho Lãnh đạo Trường tại các buổi làm việc với đối tác nước ngoài.
    Thực hiện các công tác sự vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng

 

XEM THÊM