11/16/2022 9:36:00 AM
Thông tin chương trình học bổng thạc sĩ Erasmus Mundus CLE

Chương trình Học bổng thạc sĩ Erasmus Mundus Joint Master chuyên ngành Văn hóa Châu Âu đang mở đơn và nhận hồ sơ, các bạn sinh viên năm cuối có thể tham khảo và nộp hồ sơ nhé.
 
Link thông tin học bổng: https://cle.unibo.it/home/lang/en
 
Deadline: 14 October 2022 - 12 Juanuary 2023

Nội dung chương trình: Link
Check list: Link