2/12/2020 3:51:00 PM
Chương trình học bổng Chính phủ Australia (AAS) năm 2020

Học bổng Chính phủ Úc (AAS) năm 2020 chính thức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Các ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại http://bit.ly/AustraliaAwardsScholarship. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố chính thức vào đầu tháng 8 năm 2020.
 
Học bổng Chính phủ Úc là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Úc trao cho các công dân Việt Nam để theo học các chương trình Thạc sỹ tại các trường đại học của Úc.
 
Lĩnh vực cấp học bổng bao gồm quản trị và phát triển kinh tế, giao thông, nước và vệ sinh, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ổn định khu vực, nhân quyền, người khuyết tật, biến đổi khí hậu.
 
Các ứng viên được đánh giá dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập và tiềm năng tạo tác động đối với những thách thức về phát triển tại Việt Nam.


Các ứng viên là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số hoặc đến từ những vùng nông thôn khó khăn được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng. Một số chính sách hỗ trợ sẽ được áp dụng để nhóm ứng viên này được tham gia một cách bình đẳng.
 
Các thông tin chi tiết về Học bổng, bao gồm tiêu chí hợp lệ được đang tải tại http://australiaawardsvietnam.org.
 
Để biết thêm thông tin về Học bổng Chính phủ Australia (AAS), xin vui lòng liên hệ qua email: info@australiaawardsvietnam.org, hoặc gọi số (024) 3939 3991/2 (8h30-16h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu) trước ngày 30 tháng 4 năm 2020.


Trân trọng./.