5/14/2021 10:47:00 AM
Thông báo học bổng nghiên cứu tại Đức của DAAD năm 2021

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) thông qua Cục Hợp tác quốc tế thông báo chương trình học bổng dành cho các học giả Việt Nam định làm nghiên cứu sinh trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu, cụ thể như sau:

1. Các chương trình học bổng (03 chương trình):
(i) Doctoral Programmes in Germany – Học bổng toàn phần cho hoàn thành một đề cương nghiên cứu sinh tại Đức và được cấp bằng Tiến sỹ (từ 3 tới 4 năm)
(ii) Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees – Học bổng toàn phần dành cho nghiên cứu sinh trong nước muốn thực hiện một phần đề cương nghiên cứu tại Đức (từ 1 tới 2 năm)
(iii) One-Year Grants – Học bổng toàn phần nhằm thực hiện một đề cương hoặc một phần đề cương nghiên cứu tại Đức (từ 7 tới 12 tháng) 

2. Chế độ học bổng:
Học bổng bao gồm 1.200 €/ tháng, khóa học tiếng Đức, hỗ trợ đi lại, bảo hiểm, hỗ trợ học tập và đoàn tụ gia đình.

3. Đối tượng dự tuyển:
Ứng viên có thể là học giả, là nhà khoa học đã tốt nghiệp cao học không quá sáu năm tính tới thời điểm nộp đơn.

4. Thời hạn và thông tin dự tuyển:
Hạn nộp hồ sơ dự tuyển tháng Mười hàng năm
Thông tin chi tiết xem tại www.funding-guide.de 
Liên hệ tư vấn: Chị Nhung, Văn phòng đại diện DAAD Hà Nội: nhung@daadvn.org