2/12/2019 8:59:00 AM
Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Trung Quốc năm 2019

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài và Thỏa thuận hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2016-2020, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Trung Quốc năm 2019 như sau:

1.1. Trình độ đào tạo:
        Chương trình thạc sĩ: từ 02 đến 04 năm học
        Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 05 năm học.
1.2. Chế độ học bổng:
       Chính phủ Trung Quốc miễn học phí cho quá trình học tập, bố trí chỗ ở, cấp bảo hiểm y tế, tài liệu học tập và học bổng hàng tháng theo mức quy định của Chính phủ Trung Quốc. Phía Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và một lượt về, lệ phí làm hộ chiếu, visa, phí đi đường và cấp bù sinh hoạt phí theo quy định hiện hành căn cứ trên mức hỗ trợ của phía Trung Quốc dành cho lưu học sinh Việt Nam.
1.3. Thời han nộp hồ sơ:
        Trước ngày 10/3/2019
Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại https://tinyurl.com/y3szu2ks