6/18/2024 3:27:00 PM
Tổ chức các lớp đào tạo tiếng Nhật online miễn phí tại Trường Đại học Đồng Tháp

Thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Đồng Tháp và Hội giao lưu văn hóa Nhật-Việt (JVCA) và để góp phần xây dựng, phát triển phong trào học tiếng Nhật trong đội ngũ viên chức, giảng viên và sinh viên tại Trường Đại học Đồng Tháp , trong tháng 06/2024, Nhà trường đã phối hợp với Hội giao lưu văn hóa Nhật-Việt (JVCA) và Trung tâm tiếng Nhật (JVRC) tại Việt Nam tổ chức khai giảng 02 lớp tiếng Nhật online miễn phí dành cho viên chức và sinh viên của nhà trường với tổng số 50 học viên tham gia.

Các lớp học tiếng Nhật tại Trường Đại học Đồng Tháp được mở 02 buổi tối/ tuần vào thứ Hai, Tư và thứ Ba, Năm (từ 19 giờ đến 19 giờ 45 phút giờ Việt Nam) với hình thức học trực tuyến qua Google classroom và Gooogle meeting. Tổng thời lượng chương trình bao gồm 61 buổi học. Khi tham gia lớp học, các học viên được đào tạo tiếng Nhật miễn phí, sau khi học viên hoàn thành học hết 1 cấp độ (tương đương N5) sẽ được tiếp tục tham gia học ở cấp độ cao hơn (N4, N3). Bên cạnh đó, học viên được tham gia một số hoạt động giao lưu văn hóa – giáo dục do Trường Đại học Đồng Tháp phối hợp với Hội giao lưu văn hóa Nhật-Việt tổ chức, qua đó giúp học viên tiếp cận nền văn hóa tiên tiến của người Nhật, tạo tiền đề cho các sinh viên có thể tham gia chương trình du học, làm việc lâu dài tại Nhật trong tương lai. 

* Các hình ảnh khai giảng lớp học tiếng Nhật online:                                                                                                                             Tin, ảnh: Hồng Loan