5/21/2024 5:10:00 PM
Trường Đại học Đồng Tháp tham dự họp trực tuyến với Trường Đại học Leyte Normal University, Phi-líp-pin

Chiều ngày 2 tháng 5 năm 2024, Trường Đại học Đồng Tháp (DThU) đã tham gia cuộc họp trực tuyến với Trường Đại học Leyte Normal (LNU) để thảo luận về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai trường.

Tham dự cuộc họp, có lãnh đạo và đại diện các đơn vị chức năng của cả hai trường. Về phía LNU có Tiến sĩ Evelyn B. Aguirre - Hiệu trưởng, Tiến sĩ Rommel L. Verecio - Giám đốc, Văn phòng Quan hệ Quốc tế và Đối ngoại, Tiến sĩ Cleofe L. Lajara - Trưởng Khoa Nghệ thuật và Khoa học, Giáo sư Lilibeth B. Fallorina - Trưởng Bộ môn Nghệ thuật và Nhân văn, Tiến sĩ Joyce Magtolis - Trưởng Khoa Sư phạm, Tiến sĩ Luis Luigi Eugenio A. Valencia - Trưởng Bộ môn Giáo dục Tiểu học, Tiến sĩ Maria Lourdes G. Tan - Trưởng Bộ môn Giáo dục Trung học, Tiến sĩ Solomon Faller, Jr. - Trưởng Khoa Sau Đại học. Về phía DThU có Thầy Cao Đạo Thép - Phó Hiệu trưởng, Cô Nguyễn Ánh Thư - Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, Tiến sĩ Bùi Văn Thắng - Trưởng Phòng Đào tạo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Vĩnh Phúc - Phó Trưởng Khoa Sư phạm, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kiều - Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Tiến sĩ Trần Thị Nhung - Trưởng Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội, Tiến sĩ Nguyễn Kim Búp - Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Tiến sĩ Võ Phan Thu Ngân - Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Tuyết Trinh - Cán bộ Phòng Đào tạo Sau Đại học.

Trong cuộc họp, hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau bao gồm trao đổi sinh viên, tham quan thực tế, tham gia các hoạt động tình nguyện, trao đổi giảng viên và nhà nghiên cứu cấp Khoa giữa hai trường, các hình thức hợp tác học thuật như giảng viên thỉnh giảng, tổ chức các khóa học ngắn hạn, các hình thức tổ chức học tập trực tuyến theo mô hình học tập hợp tác quốc tế (COIL), và tổ chức các dự án nghiên cứu chung, hội thảo và hội nghị. Hai bên cũng đã thảo luận về việc trao đổi thông tin và ấn phẩm.

Kết thúc cuộc họp, hai bên thống nhất tiếp tục thảo luận để triển khai thực hiện hiệu quả các lĩnh vực cùng quan tâm, nhằm tăng cường và nâng cao hợp tác quốc tế giữa hai trường đại học.
 
Một số hình ảnh của Họp trực tuyến giữa DThU và LNU
 
 

 
Tin: Chánh Trực
Ảnh: Hồng Loan