4/6/2023 9:31:00 AM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN SEA-TEACHER LẦN THỨ 9

Ngày 20 tháng 3 năm 2023, đoàn đại biểu trường Đại học Đồng Tháp đã dự hội nghị thượng đỉnh chương trình trao đổi sinh viên SEA-Teacher tại Băng Cốc, Thái Lan. Tham dự hội nghị có 77 Trường và cơ sở giáo dục đại học đến từ các quốc gia: Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, và Việt Nam. Trong đó, Trường Đại học Đồng Tháp là trường duy nhất ở Việt Nam tham dự hội nghị. 

 Quang cảnh hội nghị


Tham gia chương trình có ông Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Nhà trường, bà Nguyễn Anh Thư, Trưởng phòng hợp tác quốc tế. Tại hội nghị, Trường Đại học Đồng Tháp đã tiến hành ký kết thỏa thuận thực hiện chương trình trao đổi sinh viên SEA-Teacher lần thứ 9 với Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO). Trường cũng ký kết thỏa thuận hợp tác với các trường đại học đến từ Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, và Thái Lan thực hiện Chương trình thực tập sinh dành cho sinh viên chuyên ngành sư phạm và kinh tế.


 

Trường Đại học Đồng Tháp ký thỏa thuận hợp tác với SEAMEO
 

Chương trình này sẽ tạo điều kiện cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp có cơ hội thực hành giảng dạy chuyên ngành của mình tại các quốc gia Đông Nam Á như Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, và Thái Lan; giúp sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, góp phần triển khai hiệu quả Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tại trường. Bên cạnh đó, Trường Đại học Đồng Tháp cũng sẽ tiếp nhận sinh viên Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, và Thái Lan đến trường để thực tập. Chương trình hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho các trường trao đổi giảng viên, sinh viên và nghiên cứu khoa học.


Hình ảnh ký kết hợp tác với các trường ở hội nghị

                                                                                                           Tin và hình ảnh: Lê Tiền