12/12/2022 4:03:00 PM
Đồng Tháp: Hội thảo khoa học quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy Toán học

Ngày 10/12/2022, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy Toán học - Khoa học tự nhiên trong các cơ sở giáo dục đại học”. Với sự quan tâm, ủng hộ của các nhà khoa học trong và ngoài nước, hội thảo đã nhận được 19 tóm tắt và 32 bài tham luận toàn văn liên quan đến chủ đề của hội thảo.Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp phát biểu khai mạc hội thảo


 
Ông Ariel Mabansag, Trường Đại học Samar State (Philippines) trình bày báo cáo tham luận tại hội nghị
 Quang cảnh chương trình

 
Tin, ảnh: Nhựt An - TTXVN