4/13/2022 9:30:00 AM
Chương trình giao lưu văn hóa trực tuyến lần thứ 2 giữa Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Samar State, Phi-líp-pin

Ngày 12/4/2022, Trường Đại học Đồng Tháp đã tham dự buổi khai mạc chương trình giao lưu văn hóa trực tuyến với Trường Đại học Samar State, Phi-líp-pin.
Tham dự chương trình khai mạc gồm có lãnh đạo của cả 2 Trường. Về phía Trường Đại học Đồng Tháp có ông Cao Dao Thép, Phó Hiệu trưởng; bà Nguyễn Anh Thư, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Về phía Trường Đại học Samar State có bà Marilyn Cardoso, Hiệu trưởng; ông Elmer Abayan Irene, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Tham gia chương trình bao gồm các bạn sinh viên Khoa Văn hóa du lịch và Công tác xã hội, và Khoa Kinh tế.
Ảnh 1 : Ông Cao Dao Thép, Phó Hiệu trưởng, phát biểu tại buổi khai mạc

Ảnh 2 : Bà Marilyn Cardoso, Hiệu trưởng, phát biểu tại buổi   khai mạc

Chương trình diễn ra từ ngày 11/4/2022 đến ngày 25/4/2022 với các nội dung như sau: sinh viên của hai Nhà trường giới thiệu tổng quan về những nét văn hóa tiêu biểu và những địa danh du lịch nổi tiếng ở 2 quốc gia.
Chương trình được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp rèn luyện và nâng cao kỹ năng tiếng Anh. Ngoài ra chương trình cũng giúp các bạn sinh viên tham gia có cơ hội hội nhập quốc tế và phát triển toàn diện hơn.
Chương trình giao lưu văn hóa trực tuyến là nỗ lực của cả hai dơn vị trong việc duy trì và tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ngoài ra, chương trình cũng là nền tảng để phát triển thêm nhiều hoạt động hợp tác mới giữa Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Samar State.


Ảnh 3 : Sinh viên Merry Chris Margarico biểu diễn nhạc cụ


Ảnh 4 : Ảnh lưu niệm