4/12/2022 2:43:00 PM
CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI GIẢNG VIÊN TRỰC TUYẾN GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAINT ANTHONY (PHILIPPINES)

Ngày 7 và 8 tháng 04 năm 2022, Trường Đại học Đồng Tháp phối hợp với Trường Đại học Saint Anthony (Phi-líp-pin) tổ chức chương trình trao đổi giảng viên trực tuyến cho hai khoa Ngoại ngữ và Kinh tế.

Chương trình trao đổi giảng viên trực tuyến giữa hai trường bao gồm các hoạt động như giảng dạy và dự giờ chéo. Trường Đại học Đồng Tháp tham gia hoạt động trao đổi giảng viên với 3 chủ đề: “Learner Engagement in Primary School EFL Lessons in Vietnam” của cô Lê Hồng Phương Thảo (Khoa Ngoại ngữ); Recognising and Effectively Dealing with different personality types” của cô Thi Bích Châu (Khoa Kinh tế) và “Eliciting in teaching English” của cô Phan Thùy Trang (Khoa Ngoại ngữ). Đồng thời, giảng viên và sinh viên 2 khoa Ngoại ngữ và Kinh tế cũng tham gia dự giờ các lớp học về kinh tế và ngoại ngữ của Trường Saint Anthony.

Đây là hoạt động thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai trường và là cơ hội cho giảng viên và sinh viên hai bên giao lưu, tiếp cận nhiều phương pháp và kiến thức mới.
 

Một số hình ảnh tại chương trình: