3/14/2022 6:05:00 PM
Thông báo về chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup 2022

Phòng Hợp tác quốc tế thông báo về chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup 2022, cụ thể như sau:

1. VINIF01 - Chương trình tài trợ dự án khoa học công nghệ: 20 - 30 dự án

  • Kinh phí: 2 tỷ - 10 tỷ
  • Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/03/2022 đến ngày 25/4/2022

2. VINIF03 - Chương trình hợp tác, tài trợ sự kiện và hội thảo

  • Hạn nộp hồ sơ: ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức

3. VIVIF05 - Chương trình tài trợ Khóa học ngắn hạn và Giáo sư thỉnh giảng

  • Hạn nộp hồ sơ: ít nhất 60 ngày trước ngày tổ chức

4. VINIF06 - Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước: 300 học bổng

  • Học bổng Thạc sĩ: 120 triệu / năm
  • Học bổng Tiến sĩ: 150 triệu / năm
  • Hạn nộp hồ sơ:

Học bổng Thạc sĩ: từ ngày 01/06/2022 đến 30/06/2022

Học bổng Tiến sĩ: từ ngày 02/05/2022 đến ngày 25/05/2022

5. VINIF07 - Chương trình học bổng sau Tiến sĩ trong nước: 60 học bổng

  • Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/03/2022 đến ngày 25/04/2022

6. VINIF09 - Chương trình lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử

  • Hạn nộp hồ sơ tổ chức các sự kiện: ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức
  • Hạn nộp hồ sơ các dự án: từ ngày 01/03/2022 đến ngày 25/04/2022

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Nộp online tại: http://oms.vinif.org

Nộp bản giấy tại địa chỉ:

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)

Tầng 9, Century Tower, Times City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Thông tin chi tiết về các chương trình xin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.