12/30/2021 8:42:00 AM
Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về nền văn minh Ấn Độ cổ đại và hiện đại

Căn cứ Công hàm số HCM/453/03/2021 ngày 10/12/2021 của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông tin rộng rãi và khuyến khích sinh viên tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về nền văn minh Ấn Độ cổ đại và hiện đại,Nhà trường thông báo thông tin về việc tham gia cuộc thi như sau:
1.     Mục đích
-   Duy trì và phát triển mối quan hệ ngoại giao giữa Trường Đại học Đồng Tháp và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
-   Tạo điều kiện cho giảng viên trẻ và sinh viên Nhà trường có cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế.
2.     Nội dung
   a.   Đối tượng: từ 16 đến 35 tuổi (tính đến ngày 01/01/2022) bao gồm cả giảng viên, học viên và sinh viên.
   b.  Thời gian thực hiện: từ ngày 02/01/2022 đến ngày 27/01/2022.
   c.   Hình thức tham gia: đăng ký tại cổng thông tin www.akamquiz.in .
   d.  Cấu trúc bài thi: gồm một vòng thi trắc nghiệm với 60 câu hỏi trong 60 phút.
   e.   Cơ cấu giải thưởng: gồm huy chương Vàng, Bạc và Đồng.
3.     Phân công các đơn vị thực hiện
   a.   Phòng Hợp tác quốc tế: Thông báo và tiếp nhận danh sách đoàn viên tham gia.
   b.   Đoàn Thanh niên: Cử ít nhất 200 đoàn viên tham cuộc thi và gửi danh sách về phòng Hợp tác quốc tế trước ngày 28/01/2022.
            Trên đây là thông báo tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về nền văn minh Ấn Độ cổ đại và hiện đại, các đơn vị có liên quan thông báo rộng rãi đến giảng viên và sinh viên các Khoa đào tạo để tham gia./.