10/23/2012 3:33:00 PM
Mục tiêu, phương hướng hoạt động của phòng trong năm học 2015 - 2016

nifedipine topique

nifedipine onguent blog.propartsdirect.net acheter nifedipine 10mg

buy amoxicillin canada

buy amoxicillin from canada click

inderal

inderal

amitriptyline 10mg tablets

buy amitriptyline click here

lexapro weed and alcohol

lexapro and weed1. Thực hiện công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ của đơn vị, nâng cao năng lực hợp tác quốc tế của đội ngũ nhân viên.
2. Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
3. Tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp lý về hợp tác quốc tế. 
4. Tổ chức quản lý và triển khai có hiệu quả dự án Fresh Academy  (Hà Lan). Dự án đã triển khai giai đoạn 1 là tuyển chọn nhân sự tham gia khóa đào tạo ToT của  Fresh Academy. Hiện có 07 giảng viên khoa Sư phạm Hóa – Sinh – KTNN nộp hồ sơ dự tuyển. Dự kiến khóa đào tạo tại Đồng Tháp sẽ thực hiện vào tháng 01 năm 2016.
5. Tổ chức các chương trình trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Đồng Tháp với các Trường Đại học Stenden (Hà Lan), Đại học Miyagi và Trường ĐHSP Hyogo (Nhật Bản), Học viện sư phạm Quảng Tây và Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc)...
6. Hỗ trợ khoa Sư phạm Ngoại ngữ tổ chức giao lưu thực tế cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại các doanh nghiệp nước ngoài đóng trên địa bàn Tỉnh.
7. Tiếp tục xây dựng chương trình liên kết đào tạo với Đại học Stenden (Hà Lan); tiếp nhận sinh viên Thái Lan sang học tập và thực tập ngắn hạn tại Trường.
8. Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài vào học tập đúng trình tự, thủ tục, điều kiện, tiêu chí; Thực hiện việc đào tạo và quản lý lưu học sinh đúng quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo và thực hiện việc quản lý lưu học sinh đúng quy định.
9. Tham mưu ban hành quy trình tuyển chọn cán bộ giảng viên có năng lực tham gia dự tuyển các chương trình học bổng do các đối tác nước ngoài cấp học bổng.
10. Đề xuất kế hoạch hợp tác quốc tế về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo.
11. Tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực từ chương trình tình nguyện viên quốc tế, sự hỗ trợ của Đại sứ quán các nước, các tổ chức phi chính phủ.
12. Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của tổ chức Fulbright Việt Nam. 
13. Thực hiện chế độ báo cáo về hợp tác quốc tế đúng qui định.
14. Tìm các nguồn học bổng, tài trợ du học nước ngoài,…cho CBGV và sinh viên.
15. Thực hiện công tác dịch thuật văn bản của nhà trường; dịch thuật những nội  dung cần thiết trên Website (trang tiếng Anh) theo yêu cầu của ban biên tập Website của Trường .