11/16/2022 9:36:00 AM
Thông tin chương trình học bổng thạc sĩ Erasmus Mundus CLE
Phòng Hợp tác quốc tế thông báo chương trình học bổng thạc sĩ Erasmus Mundus CLE học tập tại các nước Châu Âu
2/8/2022 3:57:00 PM
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2022
Số lượng học bổng: 20 suất cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Ba Lan theo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
2/8/2022 3:55:00 PM
Thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na diện Hiệp định năm 2022
Tổng số có 30 học bổng, bao gồm 25 học bổng đào tạo trình độ đại học và/hoặc thạc sĩ; 05 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ theo các khối ngành: khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.
12/14/2021 9:42:00 PM
Chương trình học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2022
Chương trình học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2022 (tên chương trình phía Hung-ga-ri: “Stipendium Hungaricum Programme”(SH))
8/30/2021 8:19:00 PM
Thông báo về việc đăng ký dự tuyển học bổng đi học tại Liên bang Nga năm 2022
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thông báo cho các ứng viên có nguyện vọng dự tuyển đi học tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2022
5/14/2021 10:47:00 AM
Thông báo học bổng nghiên cứu tại Đức của DAAD năm 2021
Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) thông qua Cục Hợp tác quốc tế thông báo chương trình học bổng dành cho các học giả Việt Nam định làm nghiên cứu sinh trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu
2/19/2020 9:01:00 PM
Thông báo về Chương trình Học bổng Cao học của Chính phủ Hàn Quốc GKS năm học 2020
Phòng Hợp tác quốc tế xin thông báo về Chương trình Học bổng Cao học của Chính phủ Hàn Quốc GKS năm học 2020
2/12/2020 3:51:00 PM
Chương trình học bổng Chính phủ Australia (AAS) năm 2020
Phòng Hợp tác quốc tế xin thông báo về học bổng Chính phủ Úc (AAS) năm 2020
3/27/2019 8:33:00 AM
Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2019
Phòng Hợp tác quốc tế thông báo về chương trình tuyển sinh đi học theo diện hiệp định tại Liên bang Nga năm 2019.
2/12/2019 8:59:00 AM
Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Trung Quốc năm 2019
Phòng Hợp tác quốc tế thông báo chương trình học bổng Hiệp định Trung Quốc 2019
12345