1/17/2023 8:50:00 AM
Xây dựng Cộng đồng Thực hành để cùng Phát triển Chuyên môn
Vừa qua, từ ngày 11/01/2023 đến ngày 13/01/2023, Trường Đại học Đồng Tháp phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội thảo tập huấn “Xây dựng Cộng đồng Thực hành để cùng Phát triển Chuyên môn” cho giáo viên các cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
10/23/2012 8:57:00 AM
Hội thảo “Using discussion in teaching & learning English and developing speaking & listening skills”
Vào ngày 22/11/2011, Phòng Hợp tác quốc tế - Trường ĐH Đồng Tháp, cùng với chuyên gia của tổ chức Fulbright Việt Nam – Ông Jonathan D. Noble – tổ chức hội thảo “Using discussion in teaching & learning English and developing speaking & listening skills”
10/22/2012 8:05:00 PM
Hội thảo Ban hành thể chế quy định về ứng dụng CNTT tại Trường Đại học Đồng Tháp
Trong 02 ngày 25, 26 tháng 6 năm 2012, Hội thảo Ban hành thể chế quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong Trường Đại học Đồng Tháp đã được tổ chức tại Phòng Hội thảo của Trường