10/9/2018 9:41:00 AM
Chương trình Học bổng Lãnh đạo Endeavour niên khóa 2019 của Chính phủ Australia

Phòng Hợp tác quốc tế thông báo đến cán bộ giảng viên và sinh viên Chương trình Học bổng Lãnh đạo Endeavour niên khoá 2019 của Chính phủ Australia chính thức nhận hồ sơ từ ngày 20 tháng 9 đến hết 15 tháng 11 năm 2018 (theo giờ Australia).
 
Học bổng Lãnh đạo Endeavour của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu và xét duyệt hồ sơ dựa trên thành tích cá nhân, mang đến cho công dân các nước đối tác ưu tiên của Australia cơ hội học tập, nghiên cứu, và phát triển chuyên môn ở Australia. Việt Nam được xếp trong nhóm những đối tác ưu tiên cao nhất trong danh sách các quốc gia ưu tiên của chương trình.
 
Học bổng này cũng mang đến cơ hội cho công dân Australia học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam.
 
Các loại học bổng dành cho ứng viên quốc tế, trong đó có Việt Nam, như sau:
 
Bậc sau đại học (Postgraduate)
 
 • Thạc sĩ: Trị giá học bổng lên tới 140.500 đô la Australia
 • Tiến sĩ : Trị giá học bổng lên tới 272.500 đô la Australia
 • IELTS 6.5 hoặc tương đương
 • Thời gian học tâp/ nghiên cứu là 2 năm cho khóa học Thạc sĩ và 4 năm cho khóa học Tiến sĩ
 
Nghiên cứu ngắn hạn (Research)
 
 • Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài thạc sĩ, tiến sĩ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu sau tiến sĩ
 • Trị giá học bổng lên tới 24.500 đô la Australia
 • IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận ở Australia)
 • Thời gian nghiên cứu từ 4 – 6 tháng ở Australia
 
Giáo dục nghề nghiệp (Vocational Education and Training)
 
 • Bằng Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao ở Australia
 • Trị giá học bổng lên tới 131.000 đô la Australia
 • IELTS 6.5 hoặc tương đương
 • Thời gian học tập từ 1 đến 2,5 năm
 
Học bổng Quản lý (Executive)
 
 • Chương trình phát triển chuyên môn ngắn hạn
 • Trị giá học bổng lên tới 18.500 đô la Australia
 • IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)
 • Thời gian nâng cao chuyên môn từ 1 – 4 tháng ở Australia
 
Đặc điểm của Học bổng Endeavour:
 
 • Không hạn chế độ tuổi
 • Không hạn chế ngành nghề, lĩnh vực
 • Nộp hồ sơ trực tuyến
 • Hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Australia
 
Thông tin chi tiết về mục tiêu của chương trình, các tiêu chí đánh giá, quy trình xét duyệt hồ sơ, vui lòng xem tại Hướng dẫn Chương trình (Endeavour Leadership Program Guidelines 2019 Round) đính kèm.
 
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng Endeavour tại trang web: https://internationaleducation.gov.au/Endeavour
 
Các thắc mắc liên quan đến chương trình xin gửi về ELP.enquiries@scopeglobal.com trước ngày 8 tháng 11 năm 2018 hoặc liên hệ 024-3774 0139 (Chị Ngô Phương Linh, bộ phận Giáo dục Đại sứ quán Australia tại Việt Nam).
 
Trân trọng.