1/2/2018 2:49:00 PM
Chương trình học bổng Nhật Bản

1. Hc bng Tiến kĩ Trường Đại hc Kthut Kochi, Nht Bn ( Kochi University of
Technology).
/upLoads/files/Kochi%20University%20of%20Technology%20Scholarship%20Program.pdf
2. Chương trình học bng ‘‘2018 Japanese government (Monbukagakusho)
scholarship for research student’’ của trường Kanazawa University, Nht Bn.
/upLoads/files/Thong%20tin%20CT%20tai%20UHK%2C%20CH%20Sec.rar

3. BUILD-IT: Gii thưởng sáng tạo giáo dục Pearson - $1000.
/upLoads/files/Th%C3%B4ng%20tin%20h%E1%BB%8Dc%20b%E1%BB%95ng%20-%C4%90H%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p.pdf