4/5/2017 4:07:00 PM
Học bổng nghiên cứu sinh KUAS

champix

champix

free abortion pill

planned parenthood abortion pill

Học bổng nghiên cứu sinh KUAS

 

Phòng Hợp tác Quốc tế kính thông báo đến quý thầy cô về học bổng nghiên cứu sinh do Trường Đại học Khoa học ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan (KUAS) gửi đến Trường như sau:

I. Học bổng do Tiến sĩ Jing-Wein Wang tài trợ

1.      Số lượng: 01

2.      Tiểu chuẩn:

a.    Ứng viên có bằng thạc sĩ ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin.

b.   Ứng viên thông thạo về lập trình (bất kỳ ngôn ngữ nào) và có khả năng viết tiếng Anh tốt.

c.    Ưu tiên ứng viên có chuyên môn về Thị giác máy tính, Đồ họa vi tính và Xử lý hình ảnh

3.      Để nộp đơn, vui lòng gửi lý lịch đến email:  jwwang@kuas.edu.tw

Địa chỉ liên hệ: Tiến sĩ Jing-Wein Wang

   -  http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/w/Wang:Jing=Wein

   - Điện thoại : +886-7-3814526 #3350

4.      Giá trị học bổng: từ 15.000 đến 30.000 Đài Tệ/ tháng. Giá trị học bổng có thể thay đổi tùy thuộc vào khả năng và sự tiến bộ của ứng viên.

II. Học bổng do Tiến sĩ Mon-Yen Luo tài trợ

1. Số lượng: 01

2. Tiểu chuẩn:

a.     Ứng viên có bằng thạc sĩ ngành Khoa học máy tính, Mạng máy tính, hoặc Công nghệ thông tin.

b.   Ứng viên thông thạo về lập trình (bất kỳ ngôn ngữ nào) và có khả năng viết tiếng Anh tốt.

3. Để nộp đơn, vui lòng gửi lý lịch đến email:  myluo@kuas.edu.tw

   Địa chỉ liên hệ: Tiến sĩ Mon-Yen Luo

                              -  http://www.csie.kuas.edu.tw/~myluo/

                              - Điện thoại : +886-7-3814526 #5589

4. Giá trị học bổng: từ 15.000 đến 30.000 Đài Tệ/ tháng. Giá trị học bổng có thể thay đổi tùy thuộc vào khả năng và sự tiến bộ của ứng viên.

           

Trên đây là thông báo học bổng Nghiên cứu sinh từ Trường Đại học Khoa học ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan (KUAS).

      ­­

       Trân trọng./.

            ---

                    

Ph.D student recruitments from KUAS

            International Cooperation Department is pleased to inform all teachers of two Ph.D student recruitments from National Kaohsiung University of Applied Science, Taiwan as follows:

            I. Dr. Jing-Wein Wang of KUAS (National Kaohsiung University of Applied Sciences) in Taiwan is interested in recruiting ONE new Ph.D student to join his lab.

                        1. Qualification:

                                    a. The applicant should have a master degree in Computer Science, Information Technology program.

                                    b. He or she should be good in programming (any language) and English writing. Everything else could be trained.

                                    c. Strong background in Computer Vision, Graphic and Image Processing is preferred.

                        2. To apply for the admission, please contact Dr. Jing-Wein Wang

                                    (http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/w/Wang:Jing=Wein)

                                    Email: jwwang@kuas.edu.tw (please send your resume to jwwang@kuas.edu.tw)

                                    TEL: +886-7- 3814526 #3350

                        3. Usually KUAS gives tuition waive to well-qualified foreign Ph.D. students.

                        4. Dr. Jing-Wein Wang gives 15,000~30,000 NT/month to his Ph.D students. The amount is adjustable, depending on the student's status and progress.

 

            II. Dr. Mon-Yen Luo of KUAS (National Kaohsiung University of Applied Sciences) in Taiwan is interested in recruiting ONE new Ph.D student to join his lab.

                        1. Qualification:

                                    a. The applicant should have a master degree in Computer Science, Computer Networking, or Information Technology program.

                                    b. He or she should be good in programming (any language) and English writing. Everything else could be trained.

                        2. To apply for the admission, please contact Dr. Mon-Yen Luo

                                    (http://www.csie.kuas.edu.tw/~myluo/)

                                    Email: myluo@kuas.edu.tw (please send your resume to myluo@kuas.edu.tw)

                                    TEL: +886-7- 3814526 #5589

                        3. Usually KUAS gives tuition waive to well-qualified foreign Ph.D. students.

                        4. Dr. Mon-Yen Luo gives 15,000~30,000 NT/month. The amount is adjustable, depending on the student's status and progress.