4/5/2017 3:13:00 PM
Học bổng nghiên cứu sinh của Trường Đại học Khoa học ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan (KUAS)

diclofenac

diclofenac click here

Phòng Hợp tác Quốc tế kính thông báo đến quý thầy cô về học bổng nghiên cứu sinh do Trường Đại học Khoa học ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan (KUAS) gửi đến Trường như sau: 

I. Học bổng do Tiến sĩ Jing-Wein Wang tài trợ

1. Số lượng: 01

2. Tiểu chuẩn:

a. Ứng viên có bằng thạc sĩ ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin.

b. Ứng viên thông thạo về lập trình (bất kỳ ngôn ngữ nào) và có khả năng viết tiếng Anh tốt.

c. Ưu tiên ứng viên có chuyên môn về Thị giác máy tính, Đồ họa vi tính và Xử lý hình ảnh

3. Để nộp đơn, vui lòng gửi lý lịch đến email:  jwwang@kuas.edu.tw

Địa chỉ liên hệ: Tiến sĩ Jing-Wein Wang 

     -  http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/w/Wang:Jing=Wein

     - Điện thoại : +886-7-3814526 #3350 

4. Giá trị học bổng: từ 15.000 đến 30.000 Đài Tệ/ tháng. Giá trị học bổng có thể thay đổi tùy thuộc vào khả năng và sự tiến bộ của ứng viên.

II. Học bổng do Tiến sĩ Mon-Yen Luo tài trợ

1. Số lượng: 01

2. Tiểu chuẩn:

a. Ứng viên có bằng thạc sĩ ngành Khoa học máy tính, Mạng máy tính, hoặc Công nghệ thông tin.

b. Ứng viên thông thạo về lập trình (bất kỳ ngôn ngữ nào) và có khả năng viết tiếng Anh tốt.

3. Để nộp đơn, vui lòng gửi lý lịch đến email:  myluo@kuas.edu.tw

  Địa chỉ liên hệ: Tiến sĩ Mon-Yen Luo

    -  http://www.csie.kuas.edu.tw/~myluo/

   - Điện thoại : +886-7-3814526 #5589

4. Giá trị học bổng: từ 15.000 đến 30.000 Đài Tệ/ tháng. Giá trị học bổng có thể thay đổi tùy thuộc vào khả năng và sự tiến bộ của ứng viên.

Trên đây là thông báo học bổng Nghiên cứu sinh từ Trường Đại học Khoa học ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan (KUAS).

       Trân trọng./.