1/24/2017 2:52:00 PM
Đại học Đồng Tháp ký kết hợp tác với cơ quan, doanh nghiệp

amoxicillin price without insurance

amoxicillin cost without insurance online amoxicillin price without insurance

symbicort generic availability

symbicort generic brand redirect symbicort inhaler coupon

antibiotic without insurance

amoxicillin prescription no insurance

crestor

crestor standortentwicklung.eu

amlodipin krka

amlodipin read

Các đơn vị tham gia ký kết gồm: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ĐồngTháp; Tập đoàn Hoa Sen; Ngân hàng Công Thương chi nhánh Đồng Tháp; Công ty cổ phần du lịch Sông Sen; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tiền Giang v.v..
 Trường Đại học Đồng Tháp ký kết hợp tác hoạt động đào tạo
với các cơ sở sử dụng lao động

Bên cạnh đánh giá cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Trường Đại học Đồng Tháp, các đơn vị, doanh nghiệp đề nghị trường tăng cường đào tạo kỹ năng giao tiếp, kiến thức văn hoá doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, tính chủ độngv.v. cho sinh viên.

Trên cơ sở đó, Trường Đại học Đồng Tháp cùng với các đơn vị đã ký kết hợptác nhằm tăng cường hỗ trợ sinh viên thực hành nghề nghiệp; hợp tác xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp; triểnkhai nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa trường với các cơ quan,doanh nghiệp; tăng cường cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các đơn vịvà khả năng cung ứng nhân lực của trường.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu phấn khởi trước sự hợptác giữa Trường Đại học Đồng Tháp với các đơn vị và cho rằng đây là cách làm thiết thực để tăng tính tương tác giữa nhà trường với các đơn vị sử dụng lao động,giúp sinh viên phát triển kỹ năng thực hành nghề nghiệp và cơ hội tìm kiếm việc làm.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Trường Đại học Đồng Tháp đào tạo nhân lực gắn với nhu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời bám sát với các chương trình, đề án tỉnh đang thực hiện, nhất là nguồn nhân lực chonông nghiêp công nghệ cao, du lịch và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 

Thanh Tuyền

theo https://dongthap.gov.vn