10/1/2015 3:00:00 PM
Học bổng Chevening 2016-2017

buy naltrexone no prescription

buy naltrexone online india link
        Học bổng Chevening tại Việt Nam được trao cho các nhà lãnh đạo xuất sắc tham gia chương trình thạc sĩ đào tạo một năm tại các trường đại học Vương quốc Anh. Các chương trình học bổng trao một cơ hội duy nhất cho các nhà lãnh đạo tương lai, người có tầm ảnh hưởng, và người ra quyết định quan trọng từ khắp nơi trên thế giới để phát triển trình độ chuyên môn và trình độ học thuật. Và cùng với mạng lưới rộng rãi của chương trình học bổng, các học viên có dịp trải nghiệm văn hóa, và xây dựng mối quan hệ lâu dài tích cực với Vương quốc Anh.

        Ứng viên từ Việt Nam có thể chọn bất kỳ khóa học trong các lĩnh vực sau đây: Biến đổi khí hậu; Quốc phòng; Phát triển; Kinh tế; Quyền con người; Thương mại quốc tế; Báo chí; Truyền thông; Chính trị; Khoa học.

        Học phí bao gồm học phí đại học; phụ cấp hàng tháng; chi phí chuyến đi và về nước; chi phí thực hiện luận văn;  trợ cấp tài liệu học tập và quá trình nghiên cứu …

  Hạn nộp hồ sơ: đến ngày 03 tháng 11 lúc 12:00 GMT (vào giữa trưa theo giờ Vương quốc Anh)

        Thông tin chi tiết vui lòng xem tại http://www.chevening.org/vietnam