8/12/2015 2:22:00 PM
Học bổng nghiên cứu của DAAD năm 2016

  • Cấp bởi: Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD
  • Khóa học: chương trình nghiên cứu sinh
  • Các ngành học ưu tiên: 
- Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa
- Luật
- Kinh tế và khoa học xã hội
- Toán/ Khoa học tự nhiên
- Nông nghiệp
- Lâm nghiệp 
- Dinh dưỡng học
  • Hạn nộp hồ sơ: 01/10/2015
Thông tin chi tiết