12/2/2019 3:27:00 PM
Thông báo chương trình học bổng UGRAD dành cho sinh viên
Phòng Hợp tác quốc tế xin thông báo về chương trình học bổng UGRAD 2020 dành cho sinh viên, cụ thể như sau:
10/31/2019 5:01:00 PM
2020 International Spring School In Vietnam Cultural
DThU’s International Spring School aims to share Vietnam cultural diversity, widen the participants’ Vietnamese language as well as enhance relations among teachers, students of partner universities
10/28/2019 8:09:00 PM
Chương trình học bổng ngắn hạn dành cho sinh viên tại Indonesia
Phòng Hợp tác quốc tế xin thông báo về chương trình học bổng ngắn hạn dành cho sinh viên của Trường Đại học Islam Indonesia
9/21/2019 8:14:00 PM
Tuyển sinh Đại học Nguyên Trí (Đài Loan) khóa tháng 2/2020
Phòng Hợp tác quốc tế xin thông báo về chương trình Tuyển sinh Đại học Nguyên Trí (Đài Loan) khóa tháng 2/2020 của Công ty Cổ phần phát triển giáo dục và nhân lực quốc tế Bình Minh
9/6/2019 10:18:00 AM
Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Hradec Králové, Cộng hòa Séc
Phòng Hợp tác quốc tế xin thông báo về chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Hradec Králové, Cộng hòa Séc như sau:
7/25/2019 9:13:00 AM
Thông báo tuyển tình nguyện viên
Phòng Hợp tác Quốc tế Trường ĐH Đồng Tháp cần tuyển tình nguyện viên hỗ trợ cho sinh viên quốc tế đến Trường Đại học Đồng Tháp
4/22/2019 10:08:00 AM
Thông báo về dự án SEA TEACHER dành cho sinh viên
Phòng Hợp tác quốc tế thông báo dự án SEA TEACHER năm 2019 dành cho sinh viên
3/1/2019 3:23:00 PM
Thông báo Về chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Hradec Králové, Cộng hòa Séc
Phòng Hợp tác quốc tế thông báo chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Hradec Králové, Cộng hòa Séc
11/23/2018 3:58:00 PM
Thông báo về chương trình thực tập quốc tế và chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn tại Đài Loan năm 2019
Phòng Hợp tác quốc tế thông báo chương trình thực tập quốc tế và trao đổi sinh viên ngắn hạn trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Cao Hùng (NKUST), Đài Loan năm 2019
11/23/2018 3:39:00 PM
Thông báo chương trình tuyển sinh tại Trường Đại học Nguyên Trí, Đài Loan năm 2019
Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Nguyên Trí – Đài Loan đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác vào ngày 22/10/2018, đồng thời hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục và Nhân Lực Quốc tế Bình Minh (Số ĐKKD: 0107202672) là công ty tư vấn du học và là đối tác tuyển sinh của Trường Đại học Nguyên Trí, thông báo chương trình tuyển sinh của Trường Đại học Nguyên Trí năm 2019
12